2015-2017: The Ethico-Political Relevance of Thinking. An Interdisciplinary Approach to the Relation Between Thinking and Action

Rezumat

În acest proiect ne propunem să discutăm relaţia gândire–acţiune dintr-o perspectivă ce va combina metode şi abordări ce aparţin mai multor discipline filosofice (cea principală fiind metoda fenomenologic-hermeneutică). Scopul nostru e să explicităm relevanţa etico-politică a gândirii faţă de acţiune într-un mod mai originar decât prin intermediul dihotomiei tradiţionale teorie–practică (ce presupune, încă de la Platon, privilegierea contemplării, theoria, în detrimentul praxisului). Dat fiind că o acţiune etică sau autentic-politică îi angajează întotdeauna pe ceilalţi, scopul nostru e să interpretăm raportul gândire–acţiune altfel decât sub forma îndrumării teoretice a interacţiunii, i.e. a unei îndrumări venite din afara sferei interacţiunilor umane. Vom porni de la interpretarea heideggeriană a gândirii (deoarece Heidegger realizează cea mai radicală critică a binomului teorie–practică) şi de la interpretarea acţiunii oferită de Arendt, care ne va ajuta să ducem mai departe critica heideggeriană, care nu tematizează suficient individualitatea în cadrul pluralităţii umane şi nu explicitează acţiunea ca inter-acţiune. Proiectul nostru se opune abordărilor care (sub influenţa criticilor aduse de Lévinas, Habermas sau Arendt) susţin că filosofia lui Heidegger ar fi anti-etică şi anti-democratică: cu ajutorul contribuţiilor unor autori precum Ricoeur, Derrida, Nancy sau Raffoul, vom arăta că ea poate reprezenta un punct de plecare pentru a gândi şi a acţiona etic şi politic.