2015-2017: The Ethico-Political Relevance of Thinking. An Interdisciplinary Approach to the Relation Between Thinking and Action

Conferinţe

2016

 • Bogdan Mincă, Heidegger’s Interpretation of the Aristotelian Poiesis and of its Importance for the Preeminence of Sophia over Phronesis, at the International Conference 2400 Aristotle, Facultatea de Filozofie, Universitatea București, 25-26 Noiembrie 2016;
 • Ileana Borțun, The Existential Status of Friendship. A Phenomenological Perspective on Aristotle’s Philia, at the International Conference 2400 Aristotle, Facultatea de Filozofie, Universitatea București, 25-26 Noiembrie 2016;
 • Răzvan Ostroveanu, The Absence of a Normative Component in Capabilities Theory, at the conference Central and Eastern European LUMEN International Conference MEPDEV 2016, Universitatea Valahia, Târgoviște, 17-18 noiembrie 2016;
 • Bogdan Mincă: Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger la Conferința Anuală a Societății Române de Fenomenologie – Comunitate – identitate – diferenţă: Priviri fenomenologice, Facultatea de Filozofie, Universitatea București, 16-17 Noiembrie 2016;
 • Ileana Borțun: Identitatea lărgită. Exercitarea facultății de judecare ca ospitalitatea la Conferința Anuală a Societății Române de Fenomenologie – Comunitate – identitate – diferenţă: Priviri fenomenologice, Facultatea de Filozofie, Universitatea București, 16-17 Noiembrie 2016;
 • Răzvan Ostroveanu, Identitate practică și autonomie în filosofia morală kantiană la Conferința Anuală a Societății Române de Fenomenologie – Comunitate – identitate – diferenţă: Priviri fenomenologice, Facultatea de Filozofie, Universitatea București, 16-17 Noiembrie 2016;
 • Paul-Gabriel Sandu: Alterizarea: constituirea persoanei prin raport cu celălalt în fenomenologia husserliană la Conferința Anuală a Societății Române de Fenomenologie – Comunitate – identitate – diferenţă: Priviri fenomenologice, Facultatea de Filozofie, Universitatea București, 16-17 Noiembrie 2016;
 • Paul-Gabriel Sandu, Die Dynamik des Verfallens – Eine genetische Perspektive, Tagung für Doktoranden und Postdoktoranden: „Perspektiven mit Heidegger“, Universitatea din Viena, 3-5 Mai 2016;
 • Ileana Borțun: Imagining Oneself as Another. Imagination in Arendt and Heidegger, la cel de-al 10-lea Seminar Anual – Imagination as an Act. Phenomenological Approaches, Universitatea din Liège, 25-29 Aprilie 2016;
 • Bogdan Mincă: Origin and Difference: Heidegger’s thinking of the difference in the years 1931-35, la Conferința Anuala a NOSP – Phenomenology and Beyond, Universitatea din Islanda, Reykjavík, 21-23 Aprilie 2016;
 • Ileana Borțun: In search of Heidegger’s “common sense”: The political relevance of Mitverstehen,la Conferința Anuala a NOSP – Phenomenology and Beyond, Universitatea din Islanda, Reykjavík, 21-23 Aprilie 2016.

2015