2015-2017: The Ethico-Political Relevance of Thinking. An Interdisciplinary Approach to the Relation Between Thinking and Action

Info proiect

  • Director proiect: Dr. Bogdan MINCĂ
  • Titlul proiectului: Relevanța etico-politică a gândirii. O abordare interdisciplinară a raportului dintre gândire și acțiune
  • Codul proiectului: PN-II-RU-TE-2014-4-2881
  • Nr. contract: 324/ 01.10.2015
  • Program: “Tinere Echipe”
  • Finanțat de: CNCS-UEFISCDI
  • Perioada de derulare a proiectului: Octombrie 2015 – Septembrie 2017
  • Buget: 549.896 lei